Koncepce buněčných (Schüsslerových nebo tkáňových) solí byla formulována postupně od roku 1870 jako evoluce  pionýrských prací významných evropských  vědců a lékařů. Jejich práce vedly k poznání, že anorganické látky jsou esenciální  pro zdraví a život vůbec.
Dr. Wilhelm H. Schüssler první publikoval dvanáct základních minerálních buněčných  solí, které jsou  běžně přítomné v buňkách a tkáních organizmů a bez kterých není možný život. Nedostatek některých  z těchto solí nebo  narušení jejich  jemné rovnováhy má za následek narušení zdraví.
Když je příslušná minerální živina doplňována ve  formě, v které může být buňkami využita, můžou tyto znovu  dosáhnout  schopnosti normálně fungovat.
Přínosem celoživotního díla Dr. Schüsslera bylo hlavně empirické poznání, že minerální látky je potřebné podávat v nízké dávce a v tzv. rezonanční formě, které je možné dosáhnout jím popsaným výrobním postupem. Schüsslerovi následovníci rozšířili soubor 12 základních solí o další stopové prvky. Pro lokální účinek na kůži je výhodné používat kosmetické přípravky s obsahem minerálních solí.
S buněčými solemi pracujeme od roku 2009. Jejich koncept nás fascinoval natolik, že jsme v roce 2010 spustili jejich vlastní výrobu na Slovensku pod značkou Biomineral D6®.

Zobrazen 1. – 21. z 29 výsledků