Reklamační řád internetového obchodu vickywall.eu

Reklamace zboží

V případě reklamace léků zajišťuje prodávající reklamaci takovým způsobem, aby na straně kupujícího nevznikly náklady spojené s vrácením léku (poštovné a balné). V případě zaslání přípravku k reklamaci poštou bude prodávající náklady na poštovné kupujícímu kompenzovat. Před uplatněním reklamace formou odeslání léku se doporučuje nejprve kontaktovat prodávajícího na elektronické adrese a domluvit si průběh reklamace tak, aby se minimalizovaly náklady na obou stranách, kdy zejména v případě léků nemusí prodávající zaslání přípravku pro reklamaci vyžadovat. Při komunikaci s prodávajícím, vždy uvádějte číslo objednávky. Plné znění reklamačního řádu je dostupné v článku X. VOP.

Kde reklamovat

  1. Produkt jste si vyzvedli na odběrném místě (lékárna)
    – je nutné reklamovat přímo v daném odběrném místě. Odběrné místo (lékárna) je zároveň prodávajícím a vystavuje zákazníkovi daňový doklad.
  2. Produkt jste si nechali zaslat domů
    – je nutné vyplnit reklamační protokol, který naleznete na konci této stránky is pokyny k vyplnění.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy zákazník nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží. Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je nutné, aby kupující informoval prodávajícího o rozhodnutí odstoupit od smlouvy jednoznačným prohlášením (e-mailem, nebo prostřednictvím elektronického formuláře) na adresu info@vickywall.eu. Za tímto účelem může kupující použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který naleznete v odkazu na konci této stránky.

Přijetí odstoupení od smlouvy bude kupujícímu neprodleně potvrzeno e-mailem. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy budou vráceny všechny platby, které byly uhrazeny v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cena včetně nákladů na doručení zboží k zákazníkovi. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud si kupující zvolil jiný druh doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízí prodávající. Platby budou vráceny bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy prodávajícímu bude doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy.

Platba za zakoupené zboží bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na adresu prodávajícího.

Alternativní online řešení sporu

Jakákoliv svá práva a nároky můžete vůči nám uplatňovat iv rámci alternativního on-line řešeného sporu. On-line řešení sporu zajišťuje Evropská komise a slovenské kontaktní místo řešení sporů on-line (RSO). Stejně tak naše nároky vůči Vám mohou být uplatněny prostřednictvím evropské platformy. Stížnost můžete podat prostřednictvím platformy řešení sporů on-line (RSO) na stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Využití alternativního řešení sporu šetří peníze a čas, jelikož Vaše stížnost bude vyřízena do 90 dnů a bez značných finančních výdajů.

Vrácení zboží

Kupující zašle zboží zpět nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy na adresu Lékárna Vicky Wall, Red Angel s.r.o., Riazanská 59, 83103 Bratislava. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešle zpět před uplynutím 14denní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nese zákazník.

FORMULÁŘ NA ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

REKLAMAČNÍ PROTOKOL – NEDORUČENÝ PRODUKT

REKLAMAČNÍ PROTOKOL – POŠKOZENÝ/NEFUNKČNÍ PRODUKT

REKLAMAČNÍ PROTOKOL – ZÁMĚNA PRODUKTU